Karl XII & Hur vår monarki fungerar

Karll XII - Porträtt från 1706
Karl den 12 som han såg ut 1706

Sverige är ett konungarike och en konstitutionell monarki vilket innebär en kung eller regerande drottning som är landets stadschef. Sverige är en arvmonarki och har varit det sedan 1544. Lung Karl XII var svensk kung från 1697 fram till sin död den 30 november 1718.

Tronföljden regleras av successionsordningen som är en av Sveriges grundlagar. Den successionsordning vi har nu antogs 1810 och innebar från början att tronen skulle ärvas av manliga ättlingar till kung Karl XIV Johan. . I successionsordningens gällande lydelse sedan 1980 ärvs tronen av såväl manliga som kvinnliga ättlingar till Carl XVI Gustaf. Detta har gjort att Kronprinsessan Victoria står på tur att bli regent efter sin far.

Sverige har en cermoniell monarki

Under nuvarande regeringsform är statschefsämbetet av ceremoniell och representativ art. All verkställande makt tillfaller regeringen och Sveriges statschef har sedan 1 januari 1975 inga befogenheter vad beträffar riksstyrelsen. Den som sitter på vår tron har två roller att agera som Sveriges statschef och överhuvud för det kungliga huset.

Av de i dag existerande monarkierna i världen är monarkin i Sverige en av de äldsta. Karl XII är en av de kungar som har blivit mest känd, kanske mest beroende på nederlaget mot Ryssland i Poltava år 1707. Han tvingades då att fly till det Osmanska riket varifrån han bildade en exilregering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.