Den svenska stormaktstiden

En gång i tiden var Sverige ett välkänt krigsland. När detta hände definieras olika men de flesta anser att epoken inleddes år 1611 i och med Gustav II Adolfs kröning. Stormaktstiden sägs ha avslutats genom fredsavtalet i det Stora nordiska kriget år 1721 i Nystad. Att kriga på den tiden skiljer sig mycket år från hur dagens krigföring ser ut. Männen som gick ut i krig behövde en bra fysik även om de inte hade tillgång till bra proteinpulver. Då de inte hade tillgång till dagens utvecklade sjukvård kunde en tämligen enkel åkomma bli ödesdiger.

Karta över dagens Sverige