Säkerhet för kungafamiljen

Med jämna mellanrum diskuteras det kring hur säkerheten kring kungafamiljen skall kunna vidhållas. I Sverige är det Ståthållarämbetet som ansvarar för att de kungliga slotten skall vara skyddade. De bedriver sitt arbete i samråd med bland annat säkerhetspolisen och Garnisonavdelningarna. Medlemmarna av kungahuset vistas aldrig i offentligheten utan att ha med sig säkerhetsvakter, även om de ofta är civilt klädda. Det finns med största sannolikhet en hel del arbete som sker utan medborgarnas visshet, vilket kanske vore en affärsidé att skriva böcker om. Om det lockar någon finns det bra artiklar om näthandel på länken. Under pandemin med Corona har kungafamiljen exempelvis oftare framträtt digitalt än tidigare, vilket också är en del av säkerhetstänket som finns till för att skydda landets monark. Det har tidigare kommit klagomål om att säkerheten vid kungahuset är för dålig, men nu verkar det med andra ord som att man tar pandemin på allvar.